Z činnosti

MESTO SABINOV, Krajská organizácia cestovného ruchu SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA a ICOMOS Slovensko

pozývajú na odborný seminár - jesenné stretnutie subjektov podieľajúcich sa na obnove hradných zrúcanín a ich využívania v rozvoji cestovného ruchu v Prešovskom kraji, v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017

HRADNÉ RUINY, ICH OBNOVA A PREZENTÁCIA V KONTEXTE CESTOVNÉHO RUCHU

Kurz "Moderné techniky dokumentácie historických objektov"

Zápis z Valného zhromaždenia ICOMOS Slovensko 30. 9. 2015

Valné zhromaždenie ICOMOS 2015 - zápis.pdf

2. zasadnutie vedenia ICOMOS-u Slovensko, záznam 19. január 2016, FA STU

 

2. zasadnutie vedenia ICOMOS-u.pdf (193763)