sekretariát:
Fakulta architektúry STU, Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava 1
e-mail: icomos.sr@gmail.com

prezident:
prof. Ing. arch. Pavel GREGOR, PhD.
tel.: +421905 717 586
e-mail: gregor@fa.stuba.sk

viceprezident:
Ing. arch. Ľubica PINČÍKOVÁ, PhD.
tel.: +421915 222 207
e-mail: lubica.pincikova@pamiatky.gov.sk

viceprezident:
Ing. arch. Pavol IŽVOLT, PhD.
tel.: +421905 799 802
e-mail: pavol_izvolt@yahoo.com

generálny sekretár:
Ing. arch. Silvia PETRÁŠOVÁ, PhD.
tel.: +421904 927 396
e-mail: gnosiska@gmail.com

Národný komitét ICOMOS Slovensko:

 • BOTEK Andrej
 • DUDÁŠ Miloš
 • GREGOR Pavel
 • GREGOROVÁ Jana
 • HRČKA Michal
 • IŽVOLT Pavol
 • KRÁĽOVÁ Eva
 • LIESKOVSKÁ Renáta
 • MARKUŠOVÁ Kristína
 • ONDREJKOVÁ Zuzana
 • PALGUTOVÁ Katarína
 • PETRÁŠOVÁ Silvia
 • PINČÍKOVÁ Ľubica
 • KOHÚT Vladimír
 • VACHOVÁ Barbora