Dokumenty

Stanovy ICOMOS Slovensko

ICOMOS Slovensko - stanovy.pdf

Prihláška za člena OZ ICOMOS Slovensko

Prihlaska_ICOMOS_2015.pdf

Prehľad chárt a dokumentov ICOMOS

www.pamiatky.sk/sk/page/prehlad-textov-chart-a-dohovorov
Linky

Pamiatkový úrad SR:  www.pamiatky.sk

ICOMOS: www.icomos.org

Portál OBNOVA.SK: www.obnova.sk