Národný komitét                    ICOMOS - Slovensko


Vitajte na oficiálnych stránkach NK ICOMOS - Slovensko, národného komitétu Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla.                                                                          Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ( International Council on Monuments and Sites www.icomos.org ) je medzinárodná nevládna organizácia so sídlom v Paríži, ktorá sa zaoberá ochranou kultúrneho dedičstva na celosvetovej úrovni.

ICOMOS Slovensko je združením členov Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla (ICOMOS) v Paríži, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky. Združenie pracuje ako nevládna organizácia so zameraním na ciele, ktoré sú definované v stanovách ICOMOS z 22. mája 1978, najmä na ochranu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky: individuálnych pamiatok, historických sídiel, ich prostredia a kultúrnej krajiny.

Cieľom ICOMOS Slovensko je najmä:

  1. podporovať na národnej a medzinárodnej úrovni poznávanie, užívanie, evidenciu, ochranu, obnovu a prezentáciu kultúrnych pamiatok, ich súborov, sídiel a krajiny.
  2. spolupracovať v rámci medzinárodných vedeckých komitétov a programov ICOMOS.
  3. podporovať a podieľať sa na vypracovaní a prijatí medzinárodných doporučení a dokumentov z oblasti starostlivosti o kultúrne dedičstvo, sprístupňovať, sprostredkovávať a vysvetľovať ich obsah. Prispievať k rozvoju teórie a praxe ochrany kultúrneho dedičstva, tvorbe výchovných a vzdelávacích programov a posilňovaniu informovanosti a vnímavosti verejnosti k hodnotám kultúrneho dedičstva.
  4. vytvárať podmienky pre koordináciu občianskych aktivít zameraných na ochranu, využitie a prezentáciu kultúrneho dedičstva.

 

 

 

 

AKTUALITY

Národná cena ICOMOS SK 2018 vyhlásená!

Výzva súťaže za rok 2018-x.pdf (112429)

viac v sekcii Cena ICOMOS SK

 

 

Odborné stanovisko ICOMOS Slovensko vo veci obnovy NKP Bezručova 3 (žiadosť Ministerstva kultúry SR)

prof. Ing. arch. Pavel GREGOR, PhD., prezident NK ICOMOS Slovensko

stanoviskoBezručova.pdf (159884)

Odborné vyjadrenie ICOMOS Slovensko ku konaniu o vyhlásení areálu EKO IUVENTA Bratislava za NKP (žiadosť Ministerstva kultúry SR)

doc. Ing. Eva Kráľová, PhD., členka NK ICOMOS Slovensko

Odborné_vyjadrenie_k_NKP_220916.pdf (11,4 MB)

kauza "bratislavský hrad"

Stanovisko ku zmene procesu obnovy bratislavského hradu na základe protestu iniciatívy SOS Bratislavský hrad

doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Fakulta architektúry STU Bratislava

dennikn.sk/182500/bratislavsky-hrad-chceli-aj-zburat-a-dat-mu-plochu-strechu-60-rokov-obnovy/?ref=tit

List NK ICOMOS Slovensko na základe požiadavky sekretariátu ICOMOS v Paríži o vyjadreniu ku listu iniciatívy SOS bratislavský hrad

Ba_Castle_ICOMOS_SK.pdf